oznakowanie robót drogowych

Prowadzenie robót drogowych wiąże się z koniecznością ich odpowiedniego oznakowania. Powinno być dobrze widoczne w dzień i w nocy oraz utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres prac. W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jak powinno wyglądać tymczasowe oznakowanie robót drogowych w mieście, aby nie sprawiać wielu kłopotów użytkownikom.

Formalności przy tymczasowym oznakowaniu robót drogowych w mieście

Zanim rozpoczniemy pracę, musimy poznać zasady dotyczące tymczasowego oznakowania robót drogowych w mieście. Są one uregulowane przez dwa akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drodze.

Pierwszym krokiem, po zapoznaniu się z aktami prawnymi, jest stworzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Dokument ten określa m.in. sposób działania miejsc, w których będą się znajdowały znaki poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Projekt ma być potem zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Jednak nie musimy wykonywać tego projektu sami – możemy skorzystać z pomocy profesjonalistów. Wygodną opcją jest np. oznakowanie robót drogowych z firmą Unistop, ponieważ ich oferta obejmuje zarówno dostarczenie tymczasowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, jak i stworzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu przez pracowników firmy.

Jak powinno wyglądać tymczasowe oznakowanie robót drogowych w mieście?

W celu oznakowania robót drogowych w mieście musimy zakupić znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, które będą widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy. Pamiętajmy o tym, że tymczasowe znaki muszą być o jeden rozmiar większe niż te stałe. Wyjątek stanowią roboty prowadzone na autostradach — tam znaki tymczasowe nie muszą być większe. Jeżeli jakiś stały znak jest w danym momencie nieaktualny, to należy zalepić go pomarańczową taśmą.

Jednak trzeba pamiętać, że stawianie tymczasowego oznakowania robót drogowych jest możliwe tylko w przypadkach, gdy droga jest całkowicie zamknięta dla ruchu lub ruch jest na niej ograniczony.

Zasady wygrodzenia robót drogowych

Ważnym aspektem jest także wygrodzenie prac realizowanych w pasie drogowym. W tym celu możemy użyć pachołków drogowych, które stosuje się tylko w przypadku szybko postępujących robót drogowych. W razie dłuższych prac trzeba zastosować zapory podwójne. Z kolei zapory potrójne stawiamy w celu wygrodzenia:

  • robót prowadzonych na chodnikach;
  • ciągów pieszych;
  • ciągów pieszo-rowerowych;
  • ścieżek rowerowych.

W sytuacji, gdy na stworzymy wygrodzenia, to na drodze muszą pojawić się ostrzegawcze światła żółte, a gdy droga jest wyłączona z ruchu, stosujemy światła czerwone.

Podsumowując, tymczasowe oznakowanie robót drogowych w mieście regulowane jest dwoma rozporządzeniami ministra infrastruktury. Do obowiązków firmy prowadzącej roboty drogowe, oprócz właściwego oznakowania drogi na czas prac, należy dbanie o stan techniczny znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Warto o tym pamiętać, ponieważ gdy znak będzie niewidoczny albo mylący dla kierowców, to możemy ponieść w takiej sytuacji odpowiedzialność za ewentualne wypadki drogowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here