Ile wynosi zasiłek chorobowy?

0
1340

Różnego rodzaju choroby i schorzenia mogą czasowo uniemożliwiać wykonywanie obowiązków zawodowych. Należy wskazać, że istnieje szerokie spectrum dolegliwości, które należy leczyć w domu. Tym samym niezbędne jest wykorzystanie zwolnienia chorobowego. Udzielane jest ono na podstawie zaświadczenia lekarza o niemożności świadczenia pracy. Duże znaczenie ma fakt, iż nie ma większego znaczenia, jaki specjalista je wystawi – może to być nawet zwolnienie pochodzące od lekarza rodzinnego. Obecnie są one udzielane w formie elektronicznej. Sprawia to, że pracodawca nawet tego samego dnia ma informację o tym, że pracownik przejściowo nie może wykonywać swoich obowiązków.

Przez pierwszy miesiąc zakład pracy zobowiązany jest do finansowania wynagrodzenia takiego pracownika. Po jego upływie odpowiednie dokumenty przetwarzane są przez właściwą miejscowo placówkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wtedy też sprawdzana jest podstawa do wypłacania zasiłku chorobowego.

Dla osób, które niezwykle często uskarżają się na dolegliwości zdrowotne, niezwykle istotne jest to, ile wynosi zasiłek chorobowy. Jest on wypłacany każdego miesiąca w takich terminach co wynagrodzenie, jednak jego wysokość znacząco się różni. Wskazuje się, iż każdy pracownik może na ogół liczyć na 85% wynagrodzenia, które uzyskuje w ramach stosunku pracy. Warto mieć na uwadze, iż wskaźnik ten dotyczy jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Wszelkie dodatki, które wypłacane są przez pracodawcę, nie wchodzą w skład podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Sprawia to, że wielu pracowników bardzo dotkliwie odczuwa konieczność przebywania na zwolnieniu. Na szczęście jednak w niektórych sytuacjach możliwe jest uzyskanie pełnego wynagrodzenia – także z dodatkami. Tytułem przykładu, jeżeli zwolnienie chorobowe jest wynikiem wypadku przy pracy, z powodzeniem można ubiegać się o przyznanie pełnego uposażenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podobna sytuacja występuje wtedy, gdy dany pracownik uskarża się na chorobę zawodową. Konieczne jest jednak ścisłe udokumentowanie przed organem rentowym wszelkich okoliczności, które świadczą o wystąpieniu wskazanego stanu faktycznego.

Warto mieć na uwadze, iż zasiłek chorobowy nie jest nieograniczony czasowo. Otóż w sytuacji, gdy zwolnienie trwa bardzo długo, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa zainteresowanego na komisję lekarską. Ma ona za zadanie jednoznacznie ocenić, czy dana osoba nadal jest chora. Jeżeli okaże się, że stan jej zdrowia pozwala na powrót do miejsca pracy, zasiłek przestanie być wypłacany. Inaczej sytuacja wygląda wtedy, gdy komisja stwierdzi dalszą niezdolność do wykonywania obowiązków zawodowych. Wówczas po upływie ustawowego okresu może zostać przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Niestety, jego wysokość pozostawia wiele do życzenia. Ono również wymierzane jest na podstawie samego wynagrodzenia zasadniczego, bez uwzględnienia jakichkolwiek dodatków. Dlatego wielu pracowników, którzy cierpią na choroby przewlekłe, decyduje się na powrót do pracy po wykorzystaniu półrocznego zwolnienia chorobowego. Termin ten jest wydłużony jedynie dla osób, które zmagają się z gruźlicą oraz innymi ciężkimi chorobami – okres rekonwalescencji po takich schorzeniach jest bowiem dłuższy.

Trzeba również pamiętać o tym, że w okresie zwolnienia chorobowego należy ściśle przestrzegać wskazać lekarskich. Osoba obłożnie chora nie powinna pokazywać się w miejscach publicznych, jak również świadczyć pracy dla innego pracodawcy. W takiej sytuacji ewentualna kontrola ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zakończyć się nałożeniem przez organ obowiązku nienależnie pobranych świadczeń, jak również wymierzeniem kary finansowej. Wskazuje się jednak, iż ludzie coraz częściej cierpią na dolegliwości, które wprost wymagają wychodzenia z domu, jak również korzystania z wakacji. Najczęściej taka sytuacja występuje wtedy, gdy dana osoba cierpi na chorobę psychiczną lub inne przejściowe wahania nastroju. Jednak w każdym innym przypadku konieczne jest zaniechanie czynności, które nie zostały zalecone przez lekarza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here