Ile adwokat bierze za upadłość konsumencką

Korzystanie z pomocy prawnika staje się coraz normalniejszą, naturalniejszą rzeczą dla wielu osób. Zgłaszają się one do ekspertów z potrzebą wsparcia i porady w wielu różnych gałęziach prawoznawstwa. Jedną z nich jest upadłość konsumencka, którą w I półroczu 2022 roku ogłosiło 7339 osób fizycznych. Na czym polega, jak może pomóc prawnik w tym aspekcie, ile to kosztuje?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka nazywana jest także oddłużaniem. Jest to procedura, która polega na całkowitym umorzeniu długów niewypłacalnej osoby fizycznej lub ich częściowym anulowaniu, wraz z ustaleniem planu spłaty. Upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, wyjątkiem są osoby, które pracują w jednoosobowej działalności gospodarczej. Warunkiem koniecznym jest niewypłacalność, czyli brak możliwości regulowania swoich zobowiązań przez co najmniej 3 miesiące. Upadłość konsumencka ogłaszana jest na podstawie wyroku sądu, który badając przedstawiony wniosek oraz dokumenty, przychyla się do wniosku niewypłacalnego dłużnika. Jest to stosunkowo skomplikowana procedura, a prawidłowe wypełnienie formularza oraz dopełnienie wszystkich formalności są kluczowe w procesie. W związku z tym wiele osób decyduje się na pomoc prawnika w czasie ogłaszania upadłości konsumenckiej. Na jakie wsparcie można liczyć?

W czym pomoże prawnik w związku z upadłością konsumencką?

Przede wszystkim adwokat udziela pomocy w prawidłowym wypełnieniu oraz uargumentowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej konsumentów, małżeństw oraz byłych przedsiębiorców. Dodatkowo prawnik od upadłości konsumenckiej z doświadczeniem (np. upadłość konsumencka.expert) ma wiedzę i umiejętności pozwalające na skontrolowanie, czy osoba chcąca poddać się procesowi spełnia wszystkie niezbędne wymagania. Ich brak może spowodować odrzucenie wniosku, jak i umorzenie postępowania upadłościowego z powodu podania nieprawdziwych i niezupełnych informacji. Warto wziąć także pod uwagę zmiany w prawie upadłościowym — prawoznawcy mają najbardziej aktualną wiedzę w tym zakresie. Pełnomocnik pomoże także dłużnikowi w osiągnięciu pożądanego, najkorzystniejszego dla niego efektu. Prawnik może udzielić wsparcia w przygotowaniu dodatkowych pism procesowych niezbędnych w procesie (np. o zabezpieczenie warunków mieszkaniowych czy o umorzenie zobowiązań) oraz w czasie rozmów z syndykiem, gdzie występuje w roli reprezentanta upadłego.

Ile adwokat bierze za upadłość konsumencką?

Jak widać pomoc, prawnika podczas ogłaszania upadłości konsumenckiej może okazać nieoceniona. Ile kosztuje takie wsparcie, czy każdego będzie na to stać? Cena co do zasady jest ustalana w sposób indywidualny. Wpływa na nią szereg czynników, m.in. stopień skomplikowania sprawy, wiedza i doświadczenie prawnika. Zazwyczaj koszty zaczynają się od około 4.000 zł, jednak jest to kwota orientacyjna. Warto zaznaczyć, że Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie określa minimalną stawkę za sprawę o charakterze cywilnym w przedmiocie zapłaty, która uzależniona jest od wartości przedmiotu postępowania. Wynoszą one w przypadku spraw:

  • do 500 zł – 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Są to kwoty minimalne, adwokat może pobierać honorarium wyższe, jednak z zastrzeżeniem, że nie może ono być większe niż 6-krotność wskazanej w prawie kwoty.

Jakie są dodatkowe koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Koszt opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to 30 zł, jednak osoby, które nie posiadają majątku wcale, mogą starać się o zwolnienie przez sąd z niej. Konieczne jest także poniesienie kosztów wynagrodzenia dla syndyka. Zależy ono od kilku różnych czynników. Wśród nich eksperci wymieniają głównie: wysokość funduszów masy upadłości, stopień zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy urzędnika, zakres czynności podjętych w postępowaniu, stopień ich skomplikowania i czas trwania postępowania. Ustawodawca określił w przepisach prawa minimalną i maksymalną wysokość wynagrodzenia dla syndyka; może wynosić od ¼ do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.

W celu obniżenia kosztów związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zwolnione od opłat zostały obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here