Kiedy warto wprowadzić system oceny pracowniczej 360 stopni

Wielu zatrudnionych obawia się programów oceny pracowniczej, widząc w nich głównie narzędzie krytyki. Wbrew pozorom ocena 360 stopni może służyć zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Kiedy warto rozważyć wprowadzenie programów oceny pracowniczej? Czy zmiana może przynieść realne korzyści dla całej organizacji?

Na czym polega ocena 360 stopni?

Metoda 360 stopni bazuje na informacjach pochodzących od osób zatrudnionych w organizacji. Pracownik jest oceniany nie tylko przez swoich przełożonych, ale także współpracowników – zarówno podwładnych, jak i osób na tej samej pozycji w hierarchii firmowej. Niezbędnym elementem oceny 360 są także opinie klientów i kontrahentów. Dzięki temu ocena jest maksymalnie obiektywna. Kadra zarządzająca ma możliwość spojrzenia na ocenianego pracownika z wielu perspektyw, poznając jego mocne oraz słabe strony. Dobrze przeprowadzona ocena 360 stopni otwiera przed pracownikiem nowe możliwości rozwoju. Więcej na ten temat znajdziesz na https://hrk.pl/pl/dla-klienta/ocena-i-rozwoj/ocena-360-stopni

5 sytuacji, w których warto skorzystać z metody 360 stopni

  1. Rekrutacja wewnętrzna

To popularna forma rekrutacji w dużych firmach o rozbudowanej strukturze. Polega na wyłonieniu osoby na nowe stanowisko spośród już zatrudnionych. Najczęściej przybiera formę awansu. Rekrutacje wewnętrzne cieszą się dużą popularnością z tego względu, że dają dużą możliwość obserwacji pracownika. Korzystając z metody 360 stopni, łatwo wyłonić charyzmatycznego lidera, który nie tylko ma odpowiednie kompetencje twarde i miękkie, ale jest także zaznajomiony z kulturą i strukturą organizacji.

  1. Ocena roczna i kwartalna

Okresowe oceny pracowników pozwalają zwiększyć wydajność pracy. To także świetna szansa dla pracowników, aby porozmawiać o awansie lub podwyżce.

  1. Stworzenie ścieżek kariery

Jasno określona ścieżka kariery pozytywnie wpływa na motywację pracowników. Metoda 360 stopni pozwala na stworzenie ścieżki zawodowej dla każdego pracownika indywidualnie z uwzględnieniem jego umiejętności, zarówno twardych, jak i miękkich.

  1. Audyt komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie

Bardzo często zdarza się, że o problemach komunikacyjnych w firmie przełożeni dowiadują się w momencie, gdy sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Ocena 360 stopni pozwala uniknąć kryzysu wizerunkowego. Dzięki tej metodzie pracodawca jest w stanie jeszcze lepiej kontrolować pracę poszczególnych osób i działów, podejmując odpowiednie kroki w przypadku wykrycia problemów komunikacyjnych na linii przełożony – podwładny czy pracownik – pracownik.

  1. Badanie efektywności szkoleń pracowniczych

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników przekłada się na rozwój całej organizacji. Coraz więcej pracodawców jest tego świadomych, dlatego szkolenia oraz kursy branżowe cieszą się coraz większą popularnością. Dla wielu pracowników możliwość rozwoju zawodowego w ramach organizacji jest jednym z najważniejszych benefitów. Nie każde szkolenie jest jednak tak samo efektywne. Pracodawca, inwestując w rozwój pracowników, chce sprawdzić, czy wybrana forma edukacji przynosi spodziewane efekty. Efektywność szkoleń można badać na wiele sposobów. Jednym z nich jest metoda 360 stopni. Zebranie opinii o pracownikach uczestniczących w szkoleniu z zakresu przywództwa pozwala ocenić, czy udało im się wdrożyć przedstawione pomysły i koncepcje w życie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here