plaża

Praca na pół etatu rodzi w pracownikach wiele pytań. Głównie pytania dotyczą liczby dni przysługującego im urlopu. Ile urlopu na pół etatu? To jedno z najczęściej zadawanych przez pracowników pracującym w niepełnym wymiarze czasu pracy pytań.

Każdemu pracownikowi przysługuje wymiar 20 lub 26 dni urlopu w zależności od stażu pracy. 20 dni dla pracownika ze stażem pracy do 10 lat i 26 dni dla pracownika, którego staż pracy to powyżej 10 lat. Musimy jednak pamiętać o tym, że istnieje jeszcze jedno ograniczenie, jeśli chodzi o przysługującą liczbę dni urlopu – wymiar etatu. Liczba dni nam przysługujących i wymiar etatu na jaki pracujemy są ze sobą ściśle powiązane.

Jeśli jest to nasza pierwsze praca i wykonujemy ją na pół etatu to rocznie przypada nam 10 dni urlopu, przy założeniu, że umowę mamy podpisaną na cały rok. Należy wziąć pod uwagę też liczbę dni urlopu przysługującego pracownikowi za miesiąc pracy tj. 0,83(3) dnia urlopu i obliczyć ją proporcjonalnie do liczby miesięcy przepracowanych przez nas w danym roku. W Kodeksie Pracy nie znajdziemy zapisu, że zaokrąglamy ten ułamek dnia do pełnego dnia, jednak jest to praktyka stosowana przez pracodawców w normalnym trybie.

ile urlopu na pół etatu

Wymiar urlopu jest naliczany jako dzień, jednak dla pracownika rozliczany jest godzinowo. Musimy więc pamiętać też o tym, że jeśli pracujemy np. 4 godziny dziennie i zgłosimy pracodawcy, że potrzebujemy 2 dni urlopu, powinniśmy otrzymać aż 4 dni wolnego, gdyż urlop jest rozliczany za pełen dzień pacy, czyli 8 godzin, a my pracujemy tylko 4, więc jeden dzień urlopu rozkłada nam się na 2 dni naszej pracy w wymiarze 1/2 etatu.

Ile urlopu na pół etatu?

Odpowiedź z jednej strony jest prosta – proporcjonalnie do wymiaru etatu, jednak komplikuje nam się biorąc pod uwagę różne czynniki wynikające z zatrudnienia. Możemy pracować 8 godzin dziwnie, ale np. co drugi dzień, więc faktycznych dni wolnych od pracy będziemy mieli więcej, bo jeśli weźmiemy 2 dni urlopu to do pracy wracamy po 5 dniach, a nie jak pracownicy pracujący w pełnym wymiarze etatu po 2 dniach.

Urlop może nam zostać naliczony godzinowo i wtedy łatwiej obliczyć, ile faktycznie dni urlopu nam przysługuje. Zakładamy, że dzień pracy to 8 godzin, więc teoretycznie jako na pól etatu mamy do dyspozycji 80 godzin urlopu, jeśli chcemy wziąć 4 dni urlopu zostaje nam odliczone 40 godzin, więc gdy pracujemy 4 godziny dziennie jest to dla nas 10 dni pracy w ramach naszego wymiaru 1/2 etatu.

urlop

Pamiętajmy też o proporcjach dotyczących urlopu, jeśli w trakcie roku zostaje nam zmieniony wymiar czasu pracy z pełnego wymiaru na pół czy też inną część wymiaru etatu lub odwrotnie, wtedy również urlop nalicza się dla każdego z wymiaru etatu proporcjonalnie. Pól roku pracujemy na cały etat, więc przysługuje nam 10 dni urlopu (przy założeniu, że nie mamy przepracowanych 10 lat), po pól roku wymiar etatu został nam zmniejszony i pracujemy tylko na pól etatu. Możemy więc zapytać: ile urlopu na pól etatu? Proporcjonalnie za to pół roku, czyli 5 dni. Ostatecznie więc za cały rok biorąc pod uwagę zmianę wymiaru etatu przysługuje nam 15 dni urlopu. gdybyśmy pracowali cały rok na cały etat byłoby to 20 dni, a na pół etatu zaś 10 dni.

Dla osób, które pracują powyżej 10 lat (czy też do wymiaru urlopu wliczają im się lata spędzone w szkole) liczba dni urlopu to 26 i proporcjonalnie do wymiaru etatu, więc dla 1/2 wymiaru etatu 13 dni. Również pamiętajmy o godzinowym rozliczeniu urlopu, czyli mam do wykorzystania 104 godziny (13 x 8 = 104), czy też o proporcjonalnym rozliczeniu urlopu w przypadku zmiany wymiaru etatu w ciągu roku. Nie zmienia się tu podstawa naliczenia urlopu za przepracowany miesiąc, więc 0,83(3) dnia za jeden przepracowany miesiąc. Liczba ta bierze się z wyliczenia, że 1 dzień dzielimy przez 12 miesięcy, co daje nam odsetek 0,083(3). który zaokrąglamy do liczb dziesiętnych.

Pamiętajmy więc, że ile urlopu na pól etatu, nie jest takim prostym wyliczeniem, bo zależy od wielu czynników, a najbardziej od wymiaru naszego etatu i przepracowanych miesięcy w roku kalendarzowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here